Tuesday, June 14, 2011

PERINGKAT-PERINGKAT DA’WAH ISLAMIYYAH SEMASA HIDUP RASULULLAH SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAMSeruan Islam semasa hidup RasuluLlah telah menempuhi empat peringkat yang berlainan iaitu:
Peringkat pertama:
Seruan secara sulit memakan masa selama tiga tahun.

Peringkat kedua:
Seruan secara terang—terangan tanpa kekerasan, berjalan hingga berlakunya Hijrah.

Peringkat ketiga:
Da’wah secara terang-terangan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri berjalan hingga pembukaan Makkah mukarramah.

Peringkat keempat:
Da’wah secara terang-terangan dan mengangkat senjata terhadap mereka yang cuba menghalang perjalanan da’wah. Dalam peringkat inilah dipraktikkan syari’at-syari’at Islam dan perintah berjihad pun
diturunkan.

No comments:

Post a Comment